Bisættelse / Begravelse

Ved dødsfald skal papirarbejdet som udgangspunkt klares elektronisk. Dette hjælper bedemanden som hovedregel med.

Sognepræsten kontaktes af pårørende eller af bedemand for at aftale nærmere omkring en eventuel kirkelig højtidelighed.