Gudstjenester:

10. februar: Høve kl. 9 v/ Peter Borring Sørensen

17. februar: Skørpinge kl. 9 v/ Lisbeth Ravn Bolin

24. februar: Fårdrup kl. 9 og Høve kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

3. marts: Fastelavn, børnegudstjeneste i Flakkebjerg kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

10. marts: Skørpinge kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

17. marts: Fårdrup kl. 9 v/ Peter Borring Sørensen

24. marts: Flakkebjerg kl. 9 og Høve kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

31. marts: Festgudstjeneste i Fårdrup kirke kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

4. april: Ungdomsgudstjeneste i Fårdrup kirke kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

7. april: Høve kl. 9 og Skørpinge kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

14. april: Børnegudstjeneste m. minikonfirmander, Flakkebjerg kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

18. april: Skærtorsdagsmiddag, Høve kl. 17.00 v/ Lisbeth Ravn Bolin

19. april: Liturgisk gudstjeneste, Flakkebjerg kl. 9 og Fårdrup kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

21. april: Høve kl. 9 og Skørpinge kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

22. april: Fårdrup kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

28. april: Skørpinge kl. 9 og Flakkebjerg kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

4. maj: Danmarks befrielse, aftengudstjeneste i Fårdrup kl. 19 v/ Lisbeth Ravn Bolin

5. maj: Flakkebjerg kl. 9 og Høve kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

12. maj: Gimlinge kl. 9 og Skørpinge kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

17. maj: Konfirmation i Flakkebjerg kirke kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

19. maj: Konfirmation i Høve kirke kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

26. maj: Skørpinge kl. 9 og Fårdrup kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin

30. maj: Konfirmation i Flakkebjerg kirke kl. 10.30 v/ Lisbeth Ravn Bolin