Konfirmation:

2017-2018: Starter dit barn i 7. klasse efter sommerferien, så holder vi konfirmationsindskrivelse søndag den 20.8. Vi begynder med en gudstjeneste i Høve kirke klokken 10.30 og derefter går vi over i Fælleshuset ved præsteboligen (Bygaden 4) og holder et kort informationsmøde.

Undervisningsplan mv. udleveres ved informationsmødet. Undervisningen foregår om onsdagen fra omtrent 14.30 i præstegården i Høve. Børnene vil forinden blive hentet ved Flakkebjerg skole (hvis man ønsker det) og transporteres til præstegården.

Undervisningen afsluttes 16.15 samme sted og børnene skal så selv sørge for hjemtransport.

Konfirmationerne finder sted på følgende datoer:

Bededag fredag den 27. april (Høve kirke)

Søndag den 29. april (Flakkebjerg kirke)

Kristi Himmelfartsdag torsdag den 10. maj (Kirke ikke valgt endnu)