Referater af menighedsrådsmøder

Alle mødereferater lægges op i PDF-form. Har man spørgsmål kan man altid henvende sig til sekretær eller formand.

Referat for maj måned 2017

Oktober 2017

November 2017